Søer og damme

Opklaring af sø/dam

kemifri alge bekæmpelse

iltsvind

Lugt bekæmpelse

Udsigt til en flot og sund sø i naturskønne områderne giver en god biodiversitet for plant- og dyreliv i og
nær søen.

Moleaers kan med deres generator producere små bobler i nanostørrelsen, dvs. der er 1 milliard bobler i 1
dråbe vand. Nanoboblerne kan nemt opsættes og distribueres i søen via en suge- og afløbsslange,
nanoboblerne bliver i søen da de mister egenskaben af have opdrift, derfor kan vi gøre søen rigt på ilt på
den miljørigtige måde der ikke ødelægger omgivelser eller biodiversiteten.

Opklaring af sø/dam

Regnvand hiver mange næringsstoffer med sig, som sedimentere sig på bunden af din sø eller dam. Disse næringsstoffer der ligger sig på bunden i det iltfattige sediment nedbrydes og bliver til gødning(kvælstof) for alger der vil op blomstre.

Fordelene ved at bruge Moleaers nanoboble teknologien til oprensning af din sø, det er en kemifri og skånsom løsning. Skånsel af natur og biodiversiteten som ikke bliver ødelagt med opgravning og kørsel af slam, som man ser ved konventionelle metoder, som der ellers bliver brugt i dag.

Nanoboblerne er en naturlig iltning som der dræber alger og nedbryder de organiske partikler i vandet, dette fordi boblerne er så negativs ladet at vi reduceres redox potentialet i vandet, der sørger for en klar sø.

Løsningen med nanobobler er en stor CO2 besparelse i forhold til konventionelle teknikker, vi skal ikke benytte store maskiner eller kemi for at gøre din sø klar.

kemifri alge bekæmpelse

 

Nanobobler leverer resultater ud over traditionel iltning eller beluftningsteknologi, hvoraf mange ikke effektivt øger opløst ilt eller bekæmper alger. Traditionel beluftning giver begrænset iltoverførsel og kan faktisk øge alger ved at omrøre næringsstoffer fra dammen. Kemiske løsninger skader eksisterende dam- og søliv, ultralydsapparater er dyre og virker kun på nogle alger.

Nanobobler skiller sig ud, de giver klassens bedste injektion af ilt gennem hele vandlegemet, selv ved sedimentlaget. Desuden giver Moleaers nanoboblegeneratorer en mild kemikaliefri oxidation(iltning) for effektivt at reducere skadelige alger.

Se allerede implementeret løsninger

iltsvind

Nanobobler leverer resultater ud over traditionel iltning eller beluftningsteknologi, hvoraf mange ikke effektivt øger opløst ilt eller bekæmper iltsvind. Traditionel beluftning giver begrænset iltoverførsel og kan faktisk skabe en opblomstring af alger. Kemiske løsninger skader eksisterende biodiversitet.

Nanobobler skiller sig ud, de giver klassens bedste injektion af ilt gennem hele vandlegemet, selv ved sedimentlaget. Desuden giver Moleaers nanoboblegeneratorer en mild kemikaliefri oxidation(iltning) der bliver i vandet da de små nanobobler mister deres egenskab til opdrift.

Lugt bekæmpelse

Lugtgener sø og sumpområder kan blive et stort problem da mange kommuner, da borgere gerne vil være nært vandet. Klager fra borgere omkring lugtgener, skal tages alvorligt og i værste tilfælde være en
bekostelig affære.

Nanobobbel teknologien som Moleaer tilbyder kan elleminere disse lugt gener, det sker da nanoboblerne sørger for at svovlbrinte gasser (rådenæg lugt) ikke har betingelserne til at gå på gasform. Nanoboblerne sænker oxidationspotentiale (redox potentialet) af spildevandet til et niveau som der stopper udviklingen af svovlbrinte(H2S).

Det gøres kun med atmosfærisk luft, som bliver reduceret til milliarder af så bobler i vandet, derved får man en kemifri og miljøvenlig måde til bekæmpelse.