Nanobobler forbedrer miljøet

Den nye, banebrydende nanobobleteknologi giver ekstraordinære forbedringer inden for optimeret spildevandsrensning, bæredygtig fødevareproduktion, kemikaliefri vandbehandling og genopretning af vandmiljø. Teknologien anvender luft og vand til at generere grøn kemi i form af nanobobler.


Spildevand


Regnvand


Søer og damme


Gartneri og landbrug

Specialist i nanobobleteknologi

TECHRAS Nano er specialister i nanobobleteknologi. Vi leverer komplette løsninger, der tager udgangspunkt i MOLEARS’ patenterede nanoboblegenerator. Sammen rådgiver og designer vi løsninger, således den optimale løsning findes. I samarbejdet med TECHRAS Miljø tilbydes der service og renovering af nanobobleinstallationer i Danmark.

Oprethold højeffektiv gasoverførsel til industrielle processer med ekstern iltforsyning eller intern iltgenerering. Indstil maskinen som du ønsker med dens fleksible styresystem.

XTB

Forbedrer vandkvaliteten og industrielle renseprocesser med > 85% gasoverførselsaktivitet, brugervenligt styresystem og stabil drift.
Kontroller alger i damme, søer, vandingsbassiner og vandreservoirer med højeffektiv gasinjektionsteknologi.

Titan produktserien har et væld af muligheder og konfigurationer til forskellige industri og renseanlægsapplikationer.

Genopret søer og damme med nanobobler og uden kemi. Kingfisher har en kapacitet på 2,5 l/s og er designet til at behandle ”hard-to-treat” vandområder.