Nanobobler giver bedre miljø og vækst

Nanobobler giver nye banebrydende muligheder i et væld af forskellige applikationer, hvor der enten ønskes bedre renseeffektivitet el. et større udbytte.

Nanobobler bruges til at optimere spildevandsvandrensning, øge udbytte af afgrøder, øge vækst og minimere sygdom i aqua kultur, og til at rense søer uden at ødelægge biofauna for bare at nævne nogle få applikationer, hvor nanobobler har en positiv effekt på miljøet


Spildevand


Regnvand

Pumpestation og
ledningsnet


Søer og damme


Gartneri og landbrug

TechRas Nano er specialiseret i ny Nanoboble teknologi

TechRas Nano er specialiseret i ny Nanoboble teknologi og de skønsomme miljømuligheder teknologien kan levere. Vi leverer nanoboble løsninger til alle væskemedier der kan have gavn af de nye egenskaber denne teknologi tilbyder.

Det er spildevand kommunalt/industrielt med flotationsanlæg, lugt bekæmpelse, svovlbrinte, regnvandsbassin oprensning af slam.

Yderligere tilbyder TechRas Nano kunderne en række verdensførende producenter indenfor nanobobler. Vi rådgiver og beregner behov for kapacitet sådan kunden får den korrekte løsning. I samarbejdet med TechRas Miljø kan der også tilbydes service og renoverings af nanoboble produkter i Danmark.

TechRas Nano ideen startede i 2021 i et samarbejde med TechRas Miljø, som der kunne se de gode egenskaber som den nye nanoboble teknologi giver miljøet.

BLOOM

Optimer dit gartneri/drivhus for at frigøre planters fulde potentiale. Øg planternes modstandsdygtighed over for miljøbelastning ved at mætte kunstvandingsvandet med iltet nanobobler.

CLEAR

Brug Clear til at kontrollere alger, lugt og iltsvind i damme, søer, kunstvandingsbassiner og reservoirer, fjorde, gennem patenteret, højeffektiv gasinjektionsteknologi.

NEO

Oprethold højeffektiv gasoverførsel i industriel skala med ekstern iltforsyning og muligheden for beriget iltgenerering, plus fleksible kontroller til at programmere din maskine, som du har brug for.

OPTIMUS

Udnyt et system i industriel skala med indbygget beriget luft eller ren ilt tilførsel for at forbedre vandkvaliteten og strømline behandlingsprocesser i industriel eller kommunale spildevandsprocesser.

XTB

Forbedre vandkvaliteten og forbedre industrielle behandlingsprocesser med >85 % gasoverførselseffektivitet, brugervenlige kontrolsystemer og holdbare driftsmuligheder.

NEXUS

Forbedre rensekvalitet i spildevand, akvakultur og kommerciel kunstvanding med omkostningseffektive, modulære, pumpeløse systemer designet til at sidde bypass på eksisterende anlæg. Konstrueret med et lavt løftehøjde kan Nexus injicere enhver gas med maksimal overførselseffektivitet og nanobobleproduktionshastigheder.