Gartneri/urban landbrug


Dyrkning af afgrøder


Plænepleje

Nanobobleteknologi har gennem tusindvis af installationer vist, at teknologien forbedrer kvaliteten af vandingsvand på gartnerier. Derved øges udbyttet betragteligt og vækstsæsonen reduceres.

MOLEAERs nanobobleteknologi er den ideelle løsning til gartneriapplikationer, som søger en simpel energioptimal løsning til at sikre et højt iltniveau i vandingsanlægget og samtidigt er det enkelt at implementere.

Nanobobler er en innovativ, bæredygtig kunstvandings- og drivhusteknologi, der giver sundere plantevækst gennem uovertruffen iltning, plantesygdomskontrol og forbedret rodudvikling.

Dyrkning af afgrøder

MOLEAERs nanobobleteknologi er den ideelle løsning til gartneriapplikationer, idet vandingsvandet opnår høj kvalitet med overmættede iltniveauer, hvilket skaber bedre rodzoneforhold, plantesundhed og i mange tilfælde bedre udbytte.

Øget udbytte 

Planter absorberer vand og næringsstoffer gennem rodsystemer, som kræver ilt til aerob respiration. Højere iltniveauer i rodzonen kombineret med størrelsen, stabiliteten og overfladeladningen af nanobobler resulterer i højere rodmasse, hvilket tillader planterne at absorbere næringsstoffer og vand mere effektivt. 

En forbedret plantemetabolisme tillader omdannelsen af næringsstoffer til plantemasse, hvilket resulterer i øget frugt- og blomstringsudbytte med op til 15%.

Sundere rødder og mindre plantestress

En plantes rødder har brug for gavnlige bakterier, som trives bedst i et iltrigt miljø. Forøgelse af iltniveauerne i rodzonen fremmer derved de gode bakterier, hvilket hjælper rødderne med at blive stærkere. Omvendt kan skadelige bakterier og sygdomme, såsom Pythium, tage fat, når miljøet omkring plantens rødder bliver anaerobe eller iltfattigt. Forhøjede iltniveauer kombineret med nanoboblers oxidationspotentiale forhindrer rodbårne sygdomme og reducerer behovet for dyre kemikalier, såsom fungicider.

Forbedrede vækstrater

Sunde rødder med en stabil iltforsyning har bedre respiration og evne til at absorbere flere ioner i opløsning, såsom kalium, nitrogen og fosfor. Denne effektive absorption gør det muligt for planterne at modnes hurtigere og begynde deres frugt- og blomstringscyklusser tidligere. Den hurtige og sunde modning af planterne gør det muligt for landmænd og kultivatorer at reducere deres vækstcyklustid, hvilket muliggør flere afgrødevendinger om året og øger omsætningen.

Plænepleje

Sportsgræsset skal tage sig så godt ud som muligt, samt kunne klare de danske årstider. Derfor er det vigtigt at vandingsvandet er af høj kvalitet med et højt iltniveau.

Sundere rødder og mindre plantestress

En plantes rødder har brug for gavnlige bakterier, der trives bedst i et iltrigt miljø. Forøgelse af iltniveauerne i rodzonen fremmer derved de gode bakterier, hvilket hjælper rødderne med at blive stærkere. Omvendt kan skadelige bakterier og sygdomme, såsom Pythium, tage fat, når miljøet omkring plantens rødder bliver anaerobe eller iltfattigt. Forhøjede iltniveauer kombineret med nanoboblers oxidationspotentiale forhindrer rodbårne sygdomme og reducerer behovet for dyre kemikalier, såsom fungicider.

Sportsgræs i ekstrem varme og tørkeperioder

I sommerperioder hvor græsset virkelig skal stå flot, kan græsset have det svært fordi traditionel plejning ikke er nok. Resultater fra Australien viser at sportsgræs der vandes med nanobobler forsætter med at være sundt og gro ved høj varme.