Om TechRas Nano

TECHRAS NANO specialist i nanoboble teknologi

TECHRAS NANO er et nyt selvstændigt firma, som er stiftet i 2021. Ideen til stiftelsen af TECHRAS NANO blev til under Corona pandemien i 2020, hvor nanoboble teknologiens mange muligheder blev grundigt afdækket i samarbejde med firmaet TECHRAS MILJØ.

TECHRAS NANO forhandler nanoboble generatorer fra verdens førende producent, MOLEAER, som har det bredeste produktprogram på markedet og som kan dokumentere nanoboble størrelsen fra deres udstyr (måling udført universitetet UCLA).

TECHRAS NANO tilbyder at levere komplette løsninger indenfor nanoboble teknologi til forsyninger og industri, hvor vi i samarbejde med MOLEAER rådgiver og dimensionere anlæggene, så kunderne sikres en optimal løsning. Service tilbydes i samarbejde TECHRAS MILJØ.

FAKTA OM NANOBOBLER:

Nanobobler mikroskopiske luftbobler på størrelse med en virus og de har en gennemsnitlig diameter på ca. 100 nm (ca. 2.500X mindre end et saltkorn) og de er ca. 60x mill. mindre end en ultrafin boble fra en diffusor.

Nanobobler har neutral opdrift, hvilket betyder, at nanobobler kan tilsættes i søer, procestanke el. halvfyldte kloakrør uden at effekten af nano luftboblerne egenskaber mistes. Grundet nanoboblernes unikke fysisk-kemiske egenskaber, overfører nanobobler over 85% af den gas der tilføres væskemediet og dermed øges udnyttelsesgraden af den tilførte gas med en faktor 3-4 gange mere end kendte teknologier (diffusorer el. lign).

Nanobobler kan bruges indenfor et væld af applikationer indenfor renseanlæg til f.eks. til lugt bekæmpelse fra procestanke, eliminere el. reducere svovlbrinte dannelse i kloaksystemer og indenfor industrier til at forbedre separationseffektiviteten på industrielle flotationsanlæg samt til ikke destruktiv oprensning af slam i regnvandsbassiner, søer og voldgrave for at nævne nogle få applikationer med væske medier, som kan have gavn af tilførsel af nanobobler og de nye spændende egenskaber denne teknologi tilbyder til gavn for miljøet.